Huisregels

Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij zalencentrum te kunnen handhaven.

Deze regels gelden zowel in ons bedrijf, als voor de directe omgeving van het bedrijf.

Algemene regels:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf die verband houden met huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 • Zwak alcoholische dranken worden niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • Sterke drank wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • Tabak wordt niet verstrekt aan gasten jonger dan 18 jaar.
 • Het is verplicht medewerking te verlenen aan controles op wapen- en drugsbezit.
 • Reeds gekochte munten en/of consumptiebonnen worden niet retour genomen.
 • Wij maken gebruik van cameratoezicht.¬†Bezoekers van ’t Molentje accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd.

Het is verboden om:

 • binnen te roken;
 • drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Ook als u onder invloed lijkt te zijn van drugs behouden wij ons het recht voor u de toegang te ontzeggen;
 • wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;
 • diefstal of vernielingen te plegen;
 • goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen);
 • geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;
 • discriminerende opmerkingen te maken;
 • door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;
 • beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

Het is niet toegestaan om:

 • eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen;
 • glaswerk mee naar buiten te nemen;
 • geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van ons bedrijf;
 • na 23.00 uur gebruik te maken van het terras.

De toegang kan u geweigerd worden als u:

 • zich niet houdt aan deze huisregels;
 • aangeschoten of dronken bent;
 • de toegang eerder is ontzegt (ontzegging is gegeven).

Bij het plegen van misdrijven:

 • wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs / wapens) in beslag genomen;
 • wordt u direct overgedragen aan de politie;
 • doen wij aangifte of dienen een klacht in.

Bij niet naleving van onze huisregels:

 • wordt u uit de zaak verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de zaak ontzegd worden;
 • wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.